Громада Схід
Колл-центр, Марiуполь:
+380 (67) 792 25 28
+380 (50) 02 962 11
Колл-центр, Краматорськ:
+380 (67) 792 25 28
+380 (50) 02 962 11
01.10.2019

Виконуємо обіцянку розповісти про те, як працюють громадські організації, навіщо реєструватися юридично  та як це зробити. Спираємося на поради від досвідчених активістів, які вже мають успішний досвід творення змін в своїх громадах.

Громадські організації (ГО) – це юридично оформлені спільноти однодумців, які разом втілюють свої ідеї. Звісно, ви можете діяти і без юридичного оформлення, але є ситуації, коли  реєстрація громадської організації дає більше можливостей, ніж діяльність незареєстрованої команди. Наприклад, отримати бюджетне фінансування на втілення своїх ідей або претендувати на міжнародні гранти можуть частіше саме юридично оформлені спільноти.

Зареєструвати ГО можна в три кроки: 1) підготувати статут; 2) провести установчі збори засновників; 3) підготувати та подати пакет документів для державної реєстрації.

Основним законодавчим підґрунтям, на якому базується реєстрація та діяльність ГО є Закон України № 755 від 15.05.2003 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» і Закон України № 4572 від 22.03.2012 «Про громадські об’єднання».

 

Крок перший. Cтатут.

«Конституцією» вашої організації є її статут. Обов’язкові положення статуту ГО регламентуються статтею 11 Закону «Про громадські об’єднання»:

 1. Найменування громадського об’єднання (за наявності – скорочене найменування).

Правила найменування громадських організацій можна передивитися у Статті 10 Закону «Про громадські об’єднання». Організації можна обрати будь-яке ім’я, але існують певні обмеження. Назва ГО не може містити найменування органів влади (на кшталт «суд», «прокуратура», «міністерство», «державний»). Не можна включати назви інших організацій, діяльність яких була заборонена судом. Також назва не має дублювати назви ГО, що вже існують. Перевірити, чи не «зайнята» назва, можна безоплатно в Державному реєстрі громадських об’єднань за посиланням: https://rgo.minjust.gov.ua та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за посиланням https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch. Якщо немає можливості перевірити на електронних ресурсах самостійно, то працівник органів юстиції протестує назву під час реєстрації.

 1. Мета (цілі) та напрями діяльності.

Їх необхідно описати не надто вузько, аби мати можливість для ширшого кола діяльності ГО. Претендуючи на допомогу та фінансування, ви завжди будете посилатися на мету діяльності, вказану в статуті організації.

 1. Порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об’єднанні, права та обов’язки його членів (учасників).

Зверніть увагу, що завадити комусь вийти з лав ГО неможливо. Отже, узгодження заява про вихід не потребує. А ось для набуття членства організації можна поставити певні умови.

 1. Повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень.

Які рішення в організації прийматиме керівник одноосібно, а для затвердження яких необхідно збиратися всією спільнотою членів ГО, яка структура керівних органів потрібна саме вам, як ці органи формуватимуться та на який термін обиратимуться – дуже важливі пункти. З одного боку, від них залежить швидкість реагування організації на виклики,  а з іншого боку – сприйняття рішень та готовність їх виконувати всіма членами команди.

 1. Періодичність засідань і процедур прийняття рішень керівними органами громадського об’єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв’язку.

Враховуючи, що не всі члени ГО і не завжди зможуть особисто з’явитися на зборах керівних органів, є сенс передбачити підтвердження голосу в телефонному режимі або електронними повідомленнями.

 1. Порядок звітування керівних органів громадського об’єднання перед його членами (учасниками).
 2. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об’єднання та розгляду скарг.

До пунктів 4-7 радимо поставитися дуже прискіпливо – обговорити та узгодити ці положення з кожним членом команди. Від сприйняття та дотримання всіма членами ГО цих пунктів суттєво залежать довіра та справжня командна робота в організації.

 1. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна

Зазвичай в цьому пункті вказують членські внески, якщо команда доходить згоди, що вони потрібні. Але, окрім цього, джерелом надходження коштів ГО може бути підприємницька діяльність. І хоча багато громадських активістів вважають, що ГО не має права займатися підприємництвом, Стаття 21 Закону «Про громадські об’єднання» прямо вказує на те, що громадське об’єднання зі статусом юридичної особи має право здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені ним юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті організації та зазначена у статуті.

Бувають випадки, коли державні реєстратори відмовляються реєструвати ГО з пунктом про можливість здійснення підприємницької діяльності. Ви маєте знати, що така відмова неправомірна. Але ми закликаємо максимально точно цитувати Закон «Про громадські об’єднання» в статтях статуту вашої організації.

 1. Порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об’єднання
 2. Порядок внесення змін до статуту.

Оскільки статут – це така собі «альфа і омега» організації, то зміни до нього, як правило, вносяться за погодженням  всіх членів організації, тобто загальними зборами.

 1. Порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску.

 УВАГА! Це обов’язкові відомості, що за Законом має містити статут. Але у ньому можуть бути передбачені і додаткові положення щодо утворення, діяльності і саморозпуску чи реорганізації ГО, що не суперечать законодавству України. В інтернеті можна знайти типовий статут громадської організації, затверджений Мінюстом – наприклад, на сторінці http://dovidnyk.org.ua у розділі «Реєстрація ОГС».

Наступного разу поговоримо про неприбутковість ГО, установчі збори та реєстрацію документів. А поки – ефективний приклад того, як люди, об’єднані спільною проблемою, разом змогли досягти успіху на шляху до її розв’язання.

 

Крок другий. Установчі збори.

Мінімальна кількість осіб для проведення установчих зборів і заснування організації – дві людини. Це можуть бути громадяни України, особи без громадянства, іноземці, які перебувають в Україні на законних підставах та досягли 18 років (якщо це молодіжна або дитяча організація – 14 років). На установчих зборах визначаються: назва організації, організаційно-правова форма (ГО), засновники, керівні органи, юридична адреса організації, особа, уповноважена надати документи до реєстратора, а також затверджується статут. Розгляд цих питань заноситься до протоколапротоколу установчих зборів.

 

Крок третій. Документи для реєстрації.

Вимоги до пакета документів для реєстрації громадської організації зазначені у статті 15 та частині 1 статті 17 Закону України № 755 від 15.05.2003 року «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

До органів державної реєстрації подаються такі документи:

 • заява про державну реєстрацію створення юридичної особи
 • статут (прошитий, пронумерований, підписаний)
 • відомості про керівні органи (назви керівних органів та посади мають повністю збігатися з зазначеними у статуті) та особу, уповноважену здійснювати реєстраційні дії.
 • протокол установчих зборів (прошитий, пронумерований, підписаний головуючим та секретарем зборів) та реєстр громадян (має містити ПІБ, дати народження та особисті підписи людей, які брали участь в установчих зборах).

Форму заяви на реєстрацію громадської організації можна знайти у підрозділі 1 пункту 1 Наказу Мінюсту від 18.11.2016 року №3268/5 за посиланням: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16

Підготовлений пакет документів на реєстрацію громадської організації можна подавати до однієї з нижченаведених установ:

 • Головних територіальних управлінь юстиції в областях
 • Центрів надання адміністративних послуг (при міських радах або районних державних адміністраціях)
 • Центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Документи необхідно подати протягом 60 днів від дати установчих зборів через уповноважену особу (ця людина ставить свій підпис на заяві) або поштою – у такому разі підпис на заяві має бути нотаріально завірений.

Будь-яка з цих установ має видати опис прийнятих документів, в правому верхньому кутку має бути зазначений код доступу до результатів про реєстрацію організації. Рішення про реєстрацію організації має бути прийнятим протягом 3 днів.

Переглянути результат можна на сайті вже згаданому згаданого Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. В полі вводу необхідно ввести наданий вам код. Сайт завантажить сторінку з даними вашої організації з зазначенням результату реєстрації. Також на цій сторінці має бути прикріплена сканована копія статуту організації та виписка про реєстрацію, яку можна роздрукувати за бажанням.

Одразу після отримання виписки про реєстрацію ГО необхідно обов’язково подати до податкової інспекції документи на внесення організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Звісно, якщо засновниками було прийняте рішення, що організація діятиме, як неприбуткова.

 

Про прибутковість/неприбутковість

Поговоримо про це окремо. Сьогодні дуже багато міжнародних донорів підтримують фінансово діяльність українських ГО. Але часто умовою фінансування є неприбутковість організації. Статус неприбутковості надає податкова інспекція за умов наявності у статуті організації положень  п.133.4 Податкового кодексу України, що стосуються використання коштів ГО:

 • Отримані доходи (прибутки) або їх частини не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
 • У разі припинення діяльності ГО (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи організації передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, або зараховуються до доходу бюджету.
 • Доходи (прибутки) ГО використовуються виключно для фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених статутом.

Вищевикладені пункти є цитатами з Податкового кодексу України, отже, ви можете їх переписати до статутастатуту своєї організації, або ж можете особисто звернутися до першоджерела.

УВАГА! Доходи ГО можуть використовуватися використовуються виключно на те, що є метою організації, яка теж описана у статуті. Наприклад, якщо мета організації – допомога дітям з інвалідністю, а кошти витрачено на безхатніх тварин, то це вже буде нецільове використання коштів, та що може вилитися у адміністративне покарання та втрату статусу неприбутковості.

Як це працює?

Близько року тому до фасилітатора проекту «Простір Підтримки» благодійного фонду «Карітас Маріуполь» звернулась пані Олена, яка представляла батьків, чиї дітки мають проблеми зі слухом. У них було неймовірне бажання змінити ситуацію навколо складнощів із закупівлею слухових апаратів і кохлеарної імплантації.

Уявіть собі: в Донецькій області немає фахівців, які вміють налаштовувати кохлеарні імпланти, а це потрібно робити регулярно. Батьки змушені були за свої кошти наймати фахівця, який раз на півроку приїжджає та проводить налагодження. І це лише одна проблема, справлятися з якою поодинці – і дорого, і незручно.

Тож ця спільнота попросила допомогти активним батькам згуртуватися, бо потребувала плану дій, а «Карітас» вже має певний досвід зі створення та розвитку громадських осередків.

І що ми маємо за рік існування громадської організації «Я ВАС ЧУЮ»?

Проблема з налаштування була розв’язана завдяки гранту, який громада отримала на придбання обладнання для налаштування кохлеарних імплантів. Вже скоро представник громади закінчить навчання і буде фактично єдиним у всій області, хто може проводити професійну налагодження цього обладнання.

Представники ГО ініціювали та провели чимало успішних заходів з кохлеарної імплантації. До семінарів та конференції їм вдавалося залучати провідних фахівців зі всієї України. А головне – цій громаді вдалось включити маріупольських дітей з вадами слуху до програми обласного бюджету! Завдяки цьому батьки матимуть можливість отримувати слухові апарати і процесори та робити кохлеарну імплантацію безоплатно.

Можливо, приголомшливий успіх ГО «Я ВАС ЧУЮ» лише за рік роботи надихне й інші громади, стане прикладом того, що використання доступних можливостей залежить лише від бажання досягти мети, певних знань і завзятої спільнодії.

Ірина ПЕРКОВА, Марина ЧУЙКОВА/Громада

 

Як це працює-2?

Село Орловське з нашого репортажу – один з прикладів, коли розуміння можливостей створення громадської організації змінило і життя села, і настрої його мешканців. За словами фасилітаторки громади проекту «Простір підтримки» БФ «Карітас Маріуполя» Ірини Гежі, роботу з цим селом вона розпочала влітку 2017 року, і вже за півроку громаду було не впізнати. Тепер вони самі ініціюють цікаві заходи, самі пишуть заявки на гранти, їхній активності аплодували навіть у Києві.

Ще один такий приклад – село Привільне, де ГО «Модерна нація» демонструє дивовижнівражаючі приголомшливі успіхи у роботі з дітьми. Голова організації Олександр Яроцький – викладач у школі, в активістах – директор клуба, вчителі. Вони з нуля навчалися  писати, складати заявки на гранти, сумлінно проходили тренінги. Результат: наразі молодь села випускає свою газету «Привільненські думи», організація виграла від різних донорів гранти на техніку, на придбання твердопаливного котла для клубу, на дитячий і баскетбольний майданчики, на встановлення лавочок… Ще один грант ми «Карітас Маріуполя» надали надав Привільному на створення документального історичного фільму про німецьке поселення Олександрівка, що існувало поряд с із селом ще до Другої світової війни. Привільненці встановили пам’ятний знак про такуна честь цієї сторінкуи в історії громади, і наразі зйомки фільму вже на фінальній стадії.

Головне, щоб люди зрозуміли, що влада – це саме вони, за умовоюумови, що будуть активними. Як результат, голова привільненського привільненської ГО отримав запрошення до Громадської ради Волноваського району і тепер громада має можливість напряму впливати на розв’язання актуальних для села питань.

Ірина ПЕРКОВА, Марина ЧУЙКО/ГРОМАДА Схід №3-4, 2019