Громада Схід
Колл-центр, Марiуполь:
+380 (67) 792 25 28
+380 (50) 02 962 11
Колл-центр, Краматорськ:
+380 (67) 792 25 28
+380 (50) 02 962 11
23.05.2020

Якщо військові дії, карантин або інші непереборні обставини завадили вам вчасно сплатити податок або виконати договірні зобов’язання знайте, що ви можете засвідчити це на законному рівні і уникнути штрафних санкцій. Як? Давайте розбиратися разом. 

Документально засвідчити «форс-мажор» (обставини непереборної сили) та списати або розстрочити накопичені зобов’язання можна за допомогою сертифіката Торгово-промислової палати України або регіональних ТПП. Отримати такий сертифікат можуть як юридичні, так і фізичні особи.

Слід розуміти, які обставини  не вважаються форс-мажорними: фінансова та економічна криза, дефолт, зростання офіційного та комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти, недодержання/порушення своїх обов’язків контрагентом боржника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів тощо.

Що ж вважати за форс-мажор?

Згідно п.3.1. Регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), зі змінами та доповненнями від 26.04.2016 р., це можуть бути:

  • загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту (включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго), дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога
  • збурення, акти тероризму, диверсії, піратство, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення
  • введення комендантської години
  • експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк
  • аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух
  • тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо
  • викликані винятковими погодними умовами та стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Як бачимо, перелік не є вичерпним, а отже, сторони, виходячи з предмету певного договору, можуть погодити визнання форс-мажорними конкретних обставин, не зазначених в Регламенті ТПП. Недарма юристи рекомендують при складанні договору ще «на березі» визначитися,  що розглядатиметься сторонами як форс-мажорні обставини, чим буде засвідчуватися їхнє виникнення, терміни повідомлення іншої сторони про такі обставини тощо. Наприклад, в деяких договорах можуть міститися умови, за якими сторона повинна повідомляти контрагента про дію форс-мажорних обставин в певні терміни, інакше сторона втрачає право посилатися на такі обставини. Тому в кожному випадку необхідно аналізувати умови конкретного договору.

До речі, на рівні держави було прийнято зміни в частині другій ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»,  згідно з якими  до перерахованих вище форс-мажорних обставин додано і карантин, встановлений Кабміном

Для отримання сертифікату про форс-мажорні обставини треба подати до ТПП заяву. У ній вказується, яке саме зобов’язання не може бути виконане через настання обставини непереборної сили й пояснюється причинно-наслідковий зв’язок. Також треба додати підтверджувальні документи, необхідні для доказу, та сплатити послуги ТПП.

За запитом від читачів «ГРОМАДИ Схід» ми звернулися до фахівця – начальниці юридичного відділу Донецької торгово-промислової палати Яни БРАТЧЕНКО. 

– Які є нюанси оформлення сертифікату ТПП щодо форс-мажору? 

– На сайті Донецької ТПП можна скачати потрібний вам бланк заяви. Їх чотири види: 1) заява про засвідчення форс-мажорних обставин для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за договірними зобов’язаннями; 2) заява за податковими зобов’язаннями; 3) заява за податковими зобов’язаннями (обов’язками) для списання безнадійного податкового боргу;  4) заява за законодавчими та іншими нормативними актами України. В них є і перелік документів, які треба подати разом із заявою. 

Сертифікат про форс-мажорні обставини юридичні особи отримують протягом 7 робочих днів, фізичні – протягом 21 дня. Далі треба звертатися або до суду, або вступати у суперечку із контрагентом. 

– Сім’я наших читачів мала до війни невеличкий бізнес. Із початком окупації діяльність призупинили, проте бізнес не закрили. Виїхати із території так званої «ДНР» не могли чотири роки, а коли це вдалося, отримали податкову заборгованість в розмірі 70 000 грн за період, коли бізнес не діяв…

По-перше, треба вже на українській території перереєструвати бізнес або закрити його. По-друге, отримати сертифікат ТПП, та вже з ним звертатися до суду, щоб домогтися списання пені та штрафу і розстрочки виплати загальної суми податку.

– Як щодо заборгованості сплати споживчого кредиту чи іпотеки? Маємо випадки, коли люди ще до війни оформлювали кредити, а потім не мали змоги вчасно їх погашати, адже, покинувши домівку, мали орендувати квартири. Тепер карантин знов вдарив по цих переселенцях. Чи є їм сенс звертатися по сертифікат, щоб позбутися хоча б обов’язків по заборгованих відсотках?  

– Ані погашення основного боргу, ані сплата відсотків за користування кредитними коштами, ані орендна плата до  нашої відповідальності не належать – це загальні договірні обов’язки. 

 

 

Яна БРАТЧЕНКО, начальниця юридичного відділу Донецької торгово-промислової палати:

Відповідно до міжнародної практики, обставина форс-мажору, в тому числі карантин, не звільняє від відповідальності автоматично. Необхідно надати пояснення, яким чином дана обставина, в тому числі карантин, обмежує виконання певного зобов’язання.

Звернутися до Донецької Торгово-промислової палати можна за адресою: 84301, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 48а, або за телефонами (06264) 7 10 76, (050) 368 00 40, (050) 477 01 11, (067) 567 01 11, або за електронними адресами bratchenkoyana@gmail.com, yana.bratchenko@donetskcci.com.

Втім, на думку фінансової консультантки ГО «Маріупольська асоціація підприємців» Людмили ЗАВАЛЄЙ, переселенці з бізнесом, що був зареєстрований на окупованій території, з сертифікатом ТПП можуть спробувати звернутись до податкової інспекції з заявою про повне списання безнадійного боргу з поясненням підстав.

Також вона наголошує, що суб’єкти малого підприємництва, відповідно до ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», мають право отримати сертифікат про настання форс-мажорних обставин безоплатно, сплачуючи тільки за розгляд  заяви і наданих документів.

Юлія ЧЕБРЕЦЬ/Громада Схід №9(18) 2020

 

 

КОЛИ ЩОСЬ ПІШЛО НЕ ТАК…

– В основі правового контексту форс-мажору лежить концепція балансу інтересів. Забезпечення справедливого балансу дозволяє вижити всім постраждалим.

– Згадуючи про форс-мажор, часто посилаються на французький цивільний кодекс Наполеона як на першоджерело цієї концепції. Проте в самому кодексі визначення поняття не знайдено. 

– Французьке цивільне право, що наслідує Римське право, сповідує принцип відповідальності за порушення контрактного зобов’язання лише за наявності вини. Посилання на форс-мажорні обставини не потребується, якщо невиконання контракту сталося за відсутності вини з боку сторони, що його порушила.

– В англійському праві форс-мажор доповнений доктриною «марності» або «відпадання сенсу» договору (frustration). Це досить розпливчасте поняття, яке включає в себе крайню скрутність виконання, а також відпадання мети, коли виконання договору однією стороною втратило цінність для іншої сторони. Приклад з судової практики: відповідач орендував кімнату в позивача з метою спостерігати з вікна за коронацією короля Едуарда VII. Проте король захворів, коронацію відклали. У зв’язку із тим, що єдиною метою оренди кімнати було спостерігання за коронацією – суд визнав договір таким, що втратив сенс для відповідача (frustrated), та звільнив сторони від виконання зобов’язання.